Kategorie

Adapter 45x45 mm do modułów keystone


  • Kod: 6690 1 825-00
  • Dostępność: Brak
  • Poleć produkt
Adapter umo¿liwia budowê gniazd przy³¹czeniowych okablowania
strukturalnego w oparciu o system 45x45mm.
Adapter umo¿liwia wykonanie gniazda ukooenego 1 x RJ45 dla kat.
5e i kat. 6 w wersji ekranowanej lub nieekranowanej.
Zastosowanie:
okablowanie poziome, sieci LAN, budowa gniazd przy³¹czeniowych
Wymiary: 45x45x25(32mm);
Materia³: ABS;
Kolor: RAL 9003.
Adapter umożliwia budowę gniazd przyłączeniowych okablowania strukturalnego w oparciu o system 45x45mm.
Adapter umożliwia wykonanie gniazda ukośnego
1 x RJ45 dla kat.5e i kat. 6 w wersji ekranowanej
lub nieekranowanej.

Zastosowanie:okablowanie poziome, sieci LAN, budowa gniazd przyłczeniowych.
Wymiary: 45x45x25(32mm);
Materiał: ABS;
Kolor: RAL 9003.