Kategorie

Gniazdo elektryczne z blokadą 2*2P+Z (czerwone) podwójne przelotowe z 2 kluczami


  • Kod: 9101 1 122-20
  • Dostępność: Brak
  • Poleć produkt
Zastosowanie:
Gniazda elektryczne 45x45mm pozwalaj¹ na budowê zintegrowanych
punktów elektryczno-logicznych w standardzie 45mm
wraz z gniazdami RJ45.
Gniazda s³u¿¹ do zasilania urz¹dzeñ elektrycznych w energiê
elektryczn¹.
Cechy u¿ytkowe:
do stosowania w po³¹czeniu z supportami i ramkami lub
mocowaniami do kana³ów elektroinstalacyjnych;
do stosowania w powi¹zaniu z puszkami natynkowymi lub
podtynkowymi;
gniazdo elektryczne z blokad¹ jest zalecane do stosowania
w wydzielonych obwodach zasilania np. komputerów z
UPS;
posiada certyfikat bezpieczeñstwa B;
kolor: czerwony (gniazdo z blokad¹),
bia³y (gniazdo bez blokady);
materia³: tworzywo niepalne, ABS;
Wymiary w mm (szer. x wys. x g³êb.):
Gniazdo elektryczne z blokad¹: 45x45x32;
Gniazdo elektryczne bez blokady: 45x45x32;
Klucz do gniazd - zwalniacz blokady: 31x34x24;
Parametry elektryczne:
natê¿enie pr¹du: 16A;
napiêcie znamionowe: 250V~.
Zastosowanie:
Gniazda elektryczne 45x45mm pozwalają na budowę zintegrowanych punktów elektryczno-logicznych w standardzie 45mm wraz z gniazdami RJ45.
Gniazda służą do zasilania urządzeń elektrycznych w energię elektryczną.

Cechy użytkowe:
do stosowania w połączeniu z supportami i ramkami lub mocowaniami do kanałów elektroinstalacyjnych;do stosowania w powiązaniu z puszkami natynkowymi lub podtynkowymi; gniazdo elektryczne z blokadą jest zalecane do stosowania w wydzielonych obwodach zasilania np. komputerów z UPS; posiada certyfikat bezpieczeñstwa B;
kolor: czerwony (gniazdo z blokadą),biały (gniazdo bez blokady);
materiał: tworzywo niepalne, ABS;

Wymiary w mm (szer. x wys. x głęb.):
Gniazdo elektryczne z blokadą: 45x45x32;
Gniazdo elektryczne bez blokady: 45x45x32;
Klucz do gniazd - zwalniacz blokady: 31x34x24;

Parametry elektryczne:
natężenie prądu: 16A;
napięcie znamionowe: 250V~.