Kategorie

Kabel instalacyjny CopperTen kat 6A UTP


  • Kod: 10G-A6TZ1-BLM2
  • Dostępność: Brak
  • Poleć produkt
Kable instalacyjne CopperTen spełniają wymagania kategorii
6a i 7, według norm TIA/EIA 568-B.2-1, ISO/IEC 11801 oraz
EN 50173. Przeznaczone do budowy sieci okablowania
strukturalnego ekranowanych STP i nieekranowanych (UTP),
wykorzystujących aplikację 10G Base-T Ethernet (IEEE
P802.3an) na dystansie 100 metrów. Kabel UTP zawiera
eliptyczny separator skręconych pary, minimalizujący
przesłuchy zarówno wewnątrz kabla jak i pomiędzy
sąsiednimi kablami ułoŜonymi równolegle w jednej wiązce.
Kable typu S/FTP, podwójnie ekranowane, (ang. PiMF - Pair
in Metal Foil), charakteryzują się indywidualnym
ekranowaniem kaŜdej z par, w postaci folii aluminiowe oraz
wspólnm ekranem wokół wszystkich par w postaci
ocynkowanego oplotu miedzianego. Posiadają powłokę
LSOH w kolorze niebieskim (UTP) i pomarańczowym
(S/FTP). Do zakańczania kabli kat. 7 stosujemy panele 19” i
moduły RJ-K45 KM8 STP kat. 6a.
Parametry: UTP S/FTP
Budowa kabla: 4 x 2 x 0,57mm (23 AWG); 4 x 2 x 0,57mm (23 AWG);
4 x 2 x 0,64mm (22 AWG) (1200MHz; 1500MHz);
Nominalna średnica zewnętrzna: 7,6mm; 7,4mm;
7,7mm (1200MHz);
Promień gięcia podczas instalacji: 8 x średnica zewnętrzna; 8 x średnica zewnętrzna;
Promień gięcia po instalacji: 4 x średnica zewnętrzna; 6 x średnica zewnętrzna;
Właściwości ogniowe: IEC 60332-1; IEC 61034; IEC 60332-1; IEC 61034;
IEC 60754-1 -2; IEC 60754-1 -2;
Siła wciągania kabla: 110N; 179N;
Ilość w opakowaniu: 305m; 1000m
Impedancja falowa: 100J/100MHz; 100J/100MHz;
Rezystancja stałoprądowa przy 20°C: 9,38J/100m; 13,5J/100m;
Pojemność przy 20°C: 5,6nF/100m; 4,3nF/100m
RóŜnica opóźnień parowych: 40ns/100m; 10ns/100m
Nominalna Prędkość Propagacji (NVP): 65%; 79%
Temperatura transportu i magazynowania: -20°C÷75°C; -20°C÷60°C;
Temperatura instalacji: 4°C÷50°C; 0°C÷50°C;
Temperatura pracy: -20°C÷75°C. -20°C÷60°C;
Kable instalacyjne CopperTen spełniają wymagania kategorii 6a i 7, według norm TIA/EIA 568-B.2-1, ISO/IEC 11801 orazEN 50173. Przeznaczone do budowy sieci okablowania strukturalnego ekranowanych STP i nieekranowanych (UTP),wykorzystujących aplikację 10G Base-T Ethernet (IEEEP802.3an) na dystansie 100 metrów. Kabel UTP zawiera eliptyczny separator skręconych pary, minimalizującyprzesłuchy zarówno wewnątrz kabla jak i pomiędzy sąsiednimi kablami ułożnymi równolegle w jednej wiązce.Kable typu S/FTP, podwójnie ekranowane, (ang. PiMF - Pairin Metal Foil), charakteryzują się indywidualnym ekranowaniem każdej z par, w postaci folii aluminiowe oraz wspólnm ekranem wokół wszystkich par w postaci ocynkowanego oplotu miedzianego. Posiadają powłokę LSOH w kolorze niebieskim (UTP) i pomarańczowym(S/FTP). Do zakańczania kabli kat. 7 stosujemy panele 19” imoduły RJ-K45 KM8 STP kat. 6a. 

Parametry: UTP
Budowa kabla: 4 x 2 x 0,57mm (23 AWG);
Nominalna średnica zewn.: 7,6mm; 7,4mm;
Promień gięcia podczas inst.: 8 x średnica zewnętrzna;
Promień gięcia po instalacji: 4 x śr zewn.;
Wł. ogniowe: IEC 60332-1; IEC 61034;
Siła wciągania kabla: 110N;
Ilość w opakowaniu: 305m;
Impedancja falowa: 100J/100MHz;
Rezystancja stałopr. przy 20°C: 9,38J/100m;
Pojemność przy 20°C: 5,6nF/100m; 
Różnica opóźnień parowych: 40ns/100m;
Nominalna Prędkość Propagacji (NVP): 65%; 
Temp. transportu i magazyn.: -20°C÷75°C; -
Temp. instalacji: 4°C÷50°C;
Temperatura pracy: -20°C÷75°C.