Kategorie

Mocowanie 2-modułowe do kanałów elektroinstalacyjnych


  • Kod: 9101 4 002-00
  • Dostępność: Brak
  • Poleć produkt
Zastosowanie:
Umo¿liwiaj¹ prost¹ budowê gniazda przy³¹czeniowego umiejscowionego
na kanale elektroinstalacyjnym.
Mocowania przeznaczone s¹ do kana³ów elektroinstalacyjnych
z pokrywami o szerokooeci 75mm oraz 60mm (tylko mocowanie
2-modu³owe).
Cechy u¿ytkowe:
• przeznaczone do instalacji na kana³ach elektroinstalacyjnych;
brak ostrych krawêdzi, ³agodne linie, estetyczny wygl¹d,
³atwy monta¿;
mocowanie 2-modu³owe umo¿liwia monta¿ dwóch adapterów
22,5x45mm z modu³ami RJ45, 4-modu³owe czterech
adapterów, 6-modu³owe szeoeciu adapterów;
kolor: bia³y (RAL 9010);
materia³: ABS.
Wymiary w mm (szer. x wys. x g³êb.):
Mocowanie 2-modu³owe do kana³ów 63x77x24;
Mocowanie 4-modu³owe do kana³ów 140x77x24;
Mocowanie 6-modu³owe do kana³ów 185x77x24.
Zastosowanie:
Umożliwiają prostą budowę gniazda przyłączeniowego umiejscowionego na kanale elektroinstalacyjnym. Mocowania przeznaczone są do kanałów elektroinstalacyjnych 
z pokrywami o szerokości 75mm oraz 60mm (tylko mocowanie 2-modułowe).

Cechy użytkowe:
• przeznaczone do instalacji na kanałach elektroinstalacyjnych;
 • brak ostrych krawêdzi, łagodne linie, estetyczny wygląd,łatwy montaż; 
• 2-modułowe umożliwia montaż dwóch adapterów22,5x45mm z modułami RJ45, 
  4-modułowe czterech adapterów, 6-modułowe sześciu adapterów;
 • kolor: biały (RAL 9010);
• materiał: ABS.

Wymiary w mm (szer. x wys. x głęb.):
Mocowanie 2-modułowe do kanałów 63x77x24;
Mocowanie 4-modułowe do kanałów 140x77x24;
Mocowanie 6-modułowe do kanałów 185x77x24.