Obudowa gniazd typu UK 2xRJ-KM8 (bez modułów)


  • Kod: 6538 3 111-04
  • Dostępność: Brak
  • Poleć produkt
Zastosowanie:
okablowanie poziome, sieci LAN
Specyfikacja techniczna:
Obudowa umo¿liwia monta¿ modu³ów serii HK i KM8 w gniazdah
przy³¹czeniowych.
Uwaga: gniazda ekranowane nale¿y montowaæ w g³êbokich
puszkach.
Elementy sk³adowe:
- pokrywa gniazda;
- indywidualne dla ka¿dego portu pola opisowe;
- materia³ monta¿owy;
- zaoelepki na wkrêty monta¿owe 2 szt.
Wymiary: 85x85x32mm
(44 mm z modu³em ekranowanym);
Materia³ ABS: (wysoko odporny na uderzenia);
Kolor: bia³y (RAL 1013);
Palnooeæ: UL94HB;
Zakres temperatur: -20 C/+80 C.
Zastosowanie:okablowanie poziome, sieci LAN 

Specyfikacja techniczna:
Obudowa umożliwia montaż modułów serii HK i KM8 w
gniazdach przyłączeniowych.
Uwaga: gniazda ekranowane należy montować w głębokich puszkach. 
Elementy składowe:
- pokrywa gniazda;
- indywidualne dla ka¿dego portu pola opisowe;
- materiał montażowy;
- zaślepki na wkręty montażowe 2 szt.
Wymiary: 85x85x32mm(44 mm z modułem ekranowanym);
Materiał ABS: (wysoko odporny na uderzenia);
Kolor: biały (RAL 1013);
Palność: UL94HB;
Zakres temperatur: -20 C/+80 C.