Kategorie

Puszka 4-modułowa podtynkowa do ścian gipsowych


  • Kod: 9101 3 014-40
  • Dostępność: Brak
  • Poleć produkt
Zastosowanie:
Puszki podtynkowe s³u¿¹ do monta¿u gniazd w standardzie 45mm
w pustych oecianach gipsowych.
Puszki posiadaj¹ specjalne otwory s³u¿¹ce do wprowadzenia kabli
do wnêtrza puszki.
Cechy u¿ytkowe:
• przeznaczone do instalacji podtynkowych w pustych
oecianach gipsowych;
• niezawodne mocowanie poprzez blachowkrêty o du¿ym
skoku gwintu zapewniaj¹ce szybki monta¿;
• dostarczane wraz z wkrêtami do przymocowania pokrywy/
supportu;
• puszka 2-modu³owa umo¿liwia monta¿ dwóch adapterów
22,5x45 mm z modu³ami RJ45, 4-modu³owa czterech
adapterów, 6-modu³owa szeoeciu adapterów;
• kolor: ¿ó³ty;
• materia³: tworzywo niepalne.
Wymiary w mm: Rozstaw otworów
szer. x wys. x g³êb. pod wkrêty
Puszka natynkowa 2-modu³owa: 68x65x40 60 lub 60;
Puszka natynkowa 4-modu³owa: 124x65x40 60 lub 120;
Puszka natynkowa 6-modu³owa: 184x65x40 60 lub 180
Zastosowanie:
Puszki podtynkowe służą do montażu gniazd w standardzie 45mmw pustych ścianach gipsowych. Puszki posiadają specjalne otwory słuzace do wprowadzenia kabli do wnętrza puszki.

Cechy użytkowe:
• przeznaczone do instalacji podtynkowych w pustych ścianach gipsowych;
• niezawodne mocowanie poprzez blachowkręty o dużym skoku gwintu 
  zapewniające szybki montaż;
• dostarczane wraz z wkrętami do przymocowania pokrywy/supportu;
• puszka 2-modułowa umożliwia montaż dwóch adapterów22,5x45 mm z modułami 
  RJ45,  4-modułowa czterech adapterów, 6-modułowa sześciu adapterów;
• kolor: żółty;
• materiał: tworzywo niepalne.
Wymiary w mm: Rozstaw otworów
szer. x wys. x głęb. pod wkrêtyP
Puszka natynkowa 2-modułowa: 68x65x40 60 lub 60;
Puszka natynkowa 4-modułowa: 124x65x40 60 lub 120;
Puszka natynkowa 6-modułowa: 184x65x40 60 lub 180