Kategorie

Ramka 2-modułowa


  • Kod: 9101 2 202-00
  • Dostępność: Brak
  • Poleć produkt
Zastosowanie:
Ramki umo¿liwiaj¹ budowê natynkowych lub podtynkowych
gniazd przy³¹czeniowych w standardzie 45mm. Ramki s³u¿¹ jako
elementy maskuj¹ce, mocuj¹ce i dekoracyjne.
Cechy u¿ytkowe:
• przeznaczone do stosowania w po³¹czeniu z supportem
oraz puszkami natynkowymi lub podtynkowymi;
• brak ostrych krawêdzi, ³agodne linie, estetyczny wygl¹d;
• monta¿ na wcisk przy zastosowaniu supportu;
• ramka 2-modu³owa s³u¿y do budowy gniazd z dwoma
adapterami 22,5x45mm z modu³ami RJ45, 4-modu³owa
czterema adapterami, 6-modu³owa - szeoecioma
adapterami;
• kolor: bia³y (RAL 9010);
• materia³: ABS.
Wymiary w mm (szer. x wys. x g³êb.):
Ramka 2-modu³owa: 81x81x9;
Ramka 4-modu³owa: 148x81x9;
Ramka 6-modu³owa: 203x81x9.
Zastosowanie:
Ramki umożliwiają budowę natynkowych lub podtynkowych gniazd przyłączeniowych w standardzie 45mm. Ramki służą jako elementy maskujące, mocujące i dekoracyjne. 
 
Cechy użytkowe:
• przeznaczone do stosowania w połączeniu z supportem oraz puszkami natynkowymi 
  lub podtynkowymi;
• brak ostrych krawędzi, łagodne linie, estetyczny wygląd;
• montaż na wcisk przy zastosowaniu supportu;
• ramka 2-modułowa służy do budowy gniazd z dwoma adapterami 22,5x45mm z 
  modułami RJ45, 4-modułowa-czterema adapterami, 6-modułowa - sześcioma 
  adapterami;
• kolor: biały (RAL 9010);
• materiał: ABS.

Wymiary w mm (szer. x wys. x głęb.):
Ramka 2-modułowa: 81x81x9;
Ramka 4-modułowa: 148x81x9;
Ramka 6-modułowa: 203x81x9.