Kategorie

Suport - uchwyt 4-modułowy


  • Kod: 9101 2 104-00
  • Dostępność: Brak
  • Poleć produkt
Zastosowanie:
Supporty umo¿liwiaj¹ budowê gniazd przy³¹czeniowych poprzez
wpiêcie elementów w standardzie 45mm do puszki natynkowej
lub podtynkowej.
Cechy u¿ytkowe:
• ³atwy monta¿ w puszce przy wykorzystaniu wkrêtów;
• estetyczne wykonanie, du¿a trwa³ooeæ;
• przeznaczone do stosowania w po³¹czeniu z ramkami oraz
puszkami natynkowymi lub podtynkowymi;
• support 2-modu³owy s³u¿y do budowy gniazd z dwoma
adapterami 22,5x45 mm z modu³ami RJ45, 4-modu³owy z
czterema adapterami, 6-modu³owy z szeoecioma
adapterami;
• kolor: czarny;
• materia³: ABS.
Wymiary w mm (szer. x wys. x g³êb.):
Support - uchwyt 2-modu³owy: 76,5x70,3x11,7;
Support - uchwyt 4-modu³owy: 138x71x11,7;
Support - uchwyt 6-modu³owy: 187x71x11,7.
Zastosowanie:
Supporty umożliwiają budowę gniazd przyłączeniowych poprzez wpięcie elementów w standardzie 45mm do puszki natynkowej lub podtynkowej.

Cechy użytkowe:
• łatwy montaż w puszce przy wykorzystaniu wkrętów;
• estetyczne wykonanie, duza trwałość;
• przeznaczone do stosowania w połączeniu z ramkami oraz puszkami natynkowymi 
  lub podtynkowymi;
• support 2-modułowy służy do budowy gniazd z dwoma adapterami 22,5x45 mm z 
  modułami RJ45, 4-modułowy z czterema adapterami, 6-modułowy z sześcioma 
  adapterami;
• kolor: czarny;
• materiał: ABS.

Wymiary w mm (szer. x wys. x głęb.):
Support - uchwyt 2-modułowy: 76,5x70,3x11,7;
Support - uchwyt 4-modułowy: 138x71x11,7;
Support - uchwyt 6-modułowy: 187x71x11,7.