Zaślepka Euro Standard 25 x 50 mm


  • Kod: 6540 1 801-01
  • Dostępność: Brak
  • Poleć produkt
Zastosowanie:
okablowanie poziome, sieci LAN
Specyfikacja techniczna:
Adapter umo¿liwia budowê modularnych gniazd przy³¹czeniowych
w ramkach typu UK-Style oraz Euro-Style. Metoda
zatrzaskowa adaptera pozwala montowaæ go w przestrzeniach
wewnêtrznych ramki o wymiarach 25 x 50mm.
Adapter skonstruowany jest w wersji k¹towej. Adapter przystosowany
jest do mocowania modu³ów KRONE:
HK UTP RJ-K45 kat. 5e 6540 1 130-xx
HK STP RJ-K45 kat. 5e 6540 1 154-02
KM8 UTP RJ-K45 kat .6 6830 1 800-xx
KM8 STP RJ-K45 kat. 6 6830 1 810-xx
Wymiary: 24,8x50x25,3mm;
Materia³: ABS (wysoko odporny na uderzenia);
Kolor: bia³y (RAL 1013);
Palnooeæ: UL94HB;
Zakres temperatur: -20 C/+80C.